ขณะนี้ระบบปิดการลงทะเบียนโครงการ
หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ info.cloud9worldwide@gmail.com หรือ 083-097-9190
หมายเหตุ: การลงทะเบียนนี้ จะเป็นการสมัครสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติ
© 2567 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)